Zakładanie fundacji Kraków

Czy słyszeli Państwo o rosnącej liczbie zakładanych w ostatnim czasie fundacji? Otóż jak się okazuje każda osoba, która posiada środki finansowe ma możliwość powołania własnej fundacji. Tak więc jak można się domyślić – fundacje mogą założyć zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

W świetle prawa fundacja jest organizacją pozarządową, która została uregulowana w przepisach Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Do podstawowych dokumentów fundacji, który reguluje jej działalność, zaliczamy statut. Cele wpisane w statucie muszą być zgodne z podstawowymi interesami społecznymi, które obowiązują w Polsce. Spośród najczęściej występujących celów możemy wymienić:
– ochronę środowiska,
– kulturę i sztukę,
– ochronę zdrowia,
– oświatę i wychowanie,
– rozwój gospodarki i nauki,
– opiekę i pomoc społeczną.

Zakładanie fundacji Kraków przebiega znacznie lepiej kiedy założyciel jest obeznany w aktualnych przepisach prawnych, bądź nawiąże współpracę z firmą taką, jak nasza.

W naszej ofercie znajduje się pomoc w sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które są wymagane do przeprowadzenia rejestracji w KRS. Towarzyszymy na każdym etapie rejestracji fundacji, służąc swoim doradztwem.

Zapraszamy do współpracy!