Zakładanie fundacji przez Internet

Fundacja jest organizacją pozarządową, w której istotną rolę pełni kapitał przeznaczony na realizację określonych celów oraz statut zawierający najważniejsze zasady dysponowania kapitałem.

Do powstania fundacji niezbędne są:
– akt fundacyjny (zawierający oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji – w formie aktu notarialnego lub w testamencie)
– statut
– fundusz założycielski (w jego skład mogą wchodzić pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji)
– uzyskanie wpisu w rejestrze KRS

Warto zaznaczyć, że majątek przeznaczony na realizację określonego celu fundacji powinien umożliwiać podejmowanie działań w momencie uzyskania wpisu w KRS.

Od lipca 2021 roku wprowadzono konieczność składania wniosków, formularzy oraz dokumentów do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. To istotna zmiana dla osób posiadających podmioty w KRS, która zobowiązuje do wyrobienia narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości na składanych wnioskach i formularzach.

Kto może zostać fundatorem? Przepisy określają, że funkcję fundatora mogą pełnić zarówno osoby fizyczne jak również osoby prawne. Nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo – istnieje możliwość powołania fundacji przez cudzoziemca lub podmiot posiadający siedzibę za granicą.

Nasze biuro oferuje zakładanie fundacji przez Internet oraz w sposób tradycyjny. W imieniu fundatora dopełniamy wszelkich niezbędnych formalności pozwalających na prowadzenie fundacji zgodnie z obowiązującym prawem.