Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej to rozwiązanie idealne dla przedsiębiorcy, który chce samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Taka forma prowadzenia firmy zapewnia niezależność oraz gwarantuje swobodę podejmowania decyzji gospodarczych. Nie pojawia się konieczność posiada większości głosów co znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie firmą. Przedsiębiorca sam odpowiedzialny jest za wszystkie decyzje oraz operacje gospodarcze, które mają miejsce w firmie.

Jednoosobowa działalność może być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych może zostać zarejestrowana przez jednego wspólnika. Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o. jest dużym wyzwaniem z uwagi na fakt, że spółka taka posiada osobowość prawną i zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, za które odpowiedzialny będzie wyłącznie jeden wspólnik spółki.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mógł polegać wyłącznie na własnych umiejętnościach i doświadczeniu. Spółka z o.o. jest bardzo ciekawą formą prawną, która odpowiednia jest także do prowadzenia jednoosobowej działalności.

Jeśli chcą Państwo założyć działalność gospodarczą zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Zyskają Państwo nie tylko możliwość zarejestrowania własnej firmy ale także pozyskają Państwo cenne porady prawne i gospodarcze, które mogą okazać się bardzo pomocne.