Zakładanie prostej spółki akcyjnej Kraków

Czynność jaką jest zakładanie prostej spółki akcyjnej Kraków to nowość dla przedsiębiorców, ponieważ prosta spółka akcyjna będzie możliwa do utworzenia od lipca 2021 roku. Zakładanie prostej spółki akcyjnej Kraków może odbywać się zdalnie lub tradycyjnie. Podobnie jak w przypadku innych spółek procedura rejestracji to uzyskanie odpowiednich wpisów, uregulowanie płatności związanych z otwarciem spółki i załatwienie reszty formalności. Wybierając sposób zakładania spółki istotne jest zwrócenie uwagi na to, jak będą pokrywane akcje spółki.

W przypadku rejestracji spółki online możliwy jest tylko wkład pieniężny, natomiast zawierając umowę w formie aktu notarialnego wkładami na pokrycie mogą być ruchomości, świadczenia pracy i usług, a także prawa do znaków towarowych.

Ważnym punktem zakładania spółki jest ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki.

Akcjonariusze w umowie P.S.A mogą zdecydować, czy przyjmą monistyczny czy dualistyczny system organów.

System dualistyczny funkcjonuje obecnie w spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a charakteryzuje się tym, że sfera zarządzania i nadzoru jest podzielona pomiędzy zarząd i radę nadzorczą.

W unitarnym modelu powołuje się organ zwany radą dyrektorów, która ma kompetencje kierownicze i jednocześnie wykonawcze.

Zarówno rząd, jak i rada dyrektorów składać się mogą z jednego lub więcej członków.

Powołanie rady nadzorczej w prostej spółce akcyjnej, w przeciwieństwie do spółki akcyjnej jest fakultatywne. Rada nadzorcza P.S.A składa się z trzech członków, którzy są powoływani i odwoływani uchwałą akcjonariuszy.