Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez Internet

Prosta spółka akcyjna, łącząca zalety spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ma pomóc start-upom w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskaniu kapitału i likwidacji spółki w razie kłopotów.

Należy wskazać, że przepisy, dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej, tradycyjnej spółki akcyjnej, a także spółki z o.o. i spółki komandytowej, przewidują identyczną formę prawną aktu zawiązania tego podmiotu. Istnieją jednak odrębności w zakresie możliwości dokonania rejestracji przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W przypadku spółki komandytowej, spółki z o.o. i Prostej Spółki Akcyjnej rejestracja elektroniczna jest możliwa, jeśli wspólnicy zdecydują się na wniesienie wkładów wyłącznie w formie pieniężnej. Z kolei tradycyjna spółka akcyjna nie dopuszcza możliwości dokonania elektronicznej rejestracji za pośrednictwem portalu S24. Warto wskazać też, że zarówno Prosta Spółka Akcyjna, jak i tradycyjna spółka akcyjna oferują ten sam poziom swobody kształtowania aktu zawiązania spółki, w tym relacji między wspólnikami.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez Internet jest zdecydowanie szybszym i prostszym sposobem niż tradycyjna rejestracja. Rejestracja online polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie ministerstwa i przesłanie dokumentacji mailowo. Na decyzję czeka się maksymalnie 24h.

Jeśli zależy Ci na czasie, to powinieneś skorzystać z tej metody założenia jednostki. Masz jeszcze pytania? Napisz.