Zakładanie spółek 2018

Na założenie własnej firmy z każdym rokiem decyduje się coraz większa ilość osób. Pozwala to przede wszystkim zyskać niezależność, a wraz z tym elastyczny czas pracy, szansę na lepsze zarobki oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Działalność w Polsce prowadzona jest przede wszystkim w formie spółek. Przedsiębiorca może zdecydować się na jeden z następujących wariantów:

1. Spółki cywilne – ich działanie reguluje Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Spółek Handlowych, jak w pozostałych przypadkach. Nie jest to podmiot praw i obowiązków, nie dysponuje majątkiem, lecz stanowi własność łączną wszystkich wspólników.

2. Spółki osobowe:
– spółki jawne – prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie posiadają osobowości prawnej, a ich majątek stanowią wkłady wniesione do spółki.
– spółki partnerskie – tworzą je wspólnicy/partnerzy w celu wykonywania wolnego zawodu.
– spółki komandytowe – za ich zobowiązania jeden wspólnik odpowiada w sposób nieograniczony, natomiast przynajmniej jednego odpowiedzialność jest ograniczona.
– spółki komandytowo-akcyjne – wspólnicy dzielą się na komplementariuszy odpowiadających za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony oraz akcjonariuszy, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

3. Spółki kapitałowe:
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – otwierane przez jedną lub więcej osób, którzy nie odpowiadają za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
– spółki akcyjne – wolnorynkowe spółki kapitałowe, opierające się na obiegu akcji, którymi dysponują akcjonariusze.

Nasza firma oferuje zakładanie spółek 2018. Przejmujemy wszelkie formalności przekazując przedsiębiorcy podmiot, pod którym może natychmiast poprowadzić działalność. Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem gotowej spółki koniecznie, skontaktuj się z nami.