Zakładanie spółek komandytowych 2016

Zakładanie spółek komandytowych 2016 roku może stać się coraz bardziej popularniejsze. Chociaż nadal to spółki z o.o. uważane są za najatrakcyjniejszą formę prowadzenia działalności, to spółki komandytowej zaczynają stawać się również popularne. Często zaczyna się także prowadzenie spółek z o.o. komandytowych, które jako połączenie przedsiębiorstw pozwala lepiej funkcjonować firmie, unikając podwójnego opodatkowania zysku.

Spółki komandytowe składają się z dwóch rodzajów wspólników. Komplementariuszy czyli osób prowadzących działalność spółki oraz reprezentujących ją na zewnątrz. Niestety odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Stwarza to dla nich pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w razie upadku działalności. Drugą grupę wspólników stanowią natomiast komandytariusze, którzy w przeciwieństwie do komplementariuszy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jednak nie mogą bez prokury jej reprezentować i prowadzić jej spraw.

Częściowe ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki to jedna z zalet tej formy. Warto także zaznaczyć, że zysk spółki komandytowej jest tylko opodatkowywany podatkiem PIT (od części zysku wspólników). Dlatego też połączenie tej spółki z spółką z o.o. jest rozwiązaniem na podwójne opodatkowanie, które występuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa ma jeszcze jedną zaletę. Jej koszty utworzenia nie są wysokie, gdyż nie ma określonego minimalnego kapitału wnoszonego do spółki. To odgrywa zdecydowaną rolę w kształtowaniu się kosztów założenia spółki komandytowej.

Zakładanie spółek komandytowych 2016 jest trudnym zadaniem. Warto zamiast samodzielnego zajmowania się tą czynnością, zdecydować się na jedną z usług naszej firmy – rejestrację spółek komandytowych lub zakup gotowej spółki komandytowej. Więcej informacji o zakresie naszych usług, szczegółowej ofercie oraz cenniku uzyskać można kontaktując się z naszymi konsultantami.