Zakładanie spółek w Gdańsku

Zakładanie spółek w Gdańsku, Warszawie, Łodzi i innych miastach Polski wygląda tak samo. Dzięki firmom takim jak My, założenie spółki w Warszawie nie jest problemem, gdy jesteś akurat w innym miejscu. W Polsce jedną z najbardziej rozpowszechnionych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tym przykładzie warto omówić proces zakładania przedsiębiorstw.

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest sporządzenie jej umowy. Powinna ona mieć formę aktu notarialnego, ponieważ jest to forma działalności oparta na przepisach prawnych zawartych w Kodeksie spółek handlowych – należy zarejestrować ją w KRS. Udając się do sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby spółki, trzeba złożyć odpowiednie wnioski. Są one dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kolejnym etapem jest uzyskanie numeru REGON. Następną ważną sprawą jest uzyskanie NIP w Urzędzie Skarbowym. Wniosek o NIP składa się na druku NIP-2. Jeżeli to zrobimy, przychodzi czas na zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych. Robi się to na formularzu ZUS-ZPA.

Zakładanie spółek w Gdańsku, Warszawie lub innej miejscowości może nastąpić drogą elektroniczną. Jest to szybszy sposób, ponieważ pozwala na rejestrację w około jeden dzień. Procedurę tę zaczyna się od utworzenia konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Potem należy uzupełnić formularz odpowiednimi danymi, umieścić na nich podpis elektroniczny wspólników oraz uiścić odpowiednie opłaty w przeznaczonym do tego systemie. Po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa należy osobiście udać się do ZUS-u, GUS-u, Urzędu Skarbowego by otrzymać NIP, REGON i zgłosić się jako płatnika składek ubezpieczenia społecznego.

Zakładanie spółek w Gdańsku, Krakowie czy Warszawie następuje podobnie. Jeżeli nie chcemy robić tego osobiście można zlecić to odpowiedniej firmie. Dzięki naszym usługom rozpoczynanie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze i bardziej komfortowe. Nie musisz również odwiedzać nas w Krakowie. Możemy współpracować online z naszymi Klientami.