Zakładanie spółek w Katowicach

Założenie spółki jest jednym z pierwszych etapów rozpoczęcia działalności gospodarczej. Każdego roku zakłada się ich mnóstwo. Zakładanie spółek w Katowicach, Warszawie czy Krakowie przebiega podobnie. Jednak procesy rejestracji poszczególnych form działalności następują w inny sposób. Inaczej rejestruje się spółkę cywilną a inaczej jawną. Różnica wynika z regulacji prawnych dotyczących poszczególnych form. Obecnie dużą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto przyjrzeć się jej dokładniej, a także procesowi jej zakładania.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową opartą na przepisach Kodeksu spółek handlowych. Powoduje to, że do jej założenia potrzebny jest minimalny kapitał wynoszący 5000 złotych pochodzący z wkładów gotówkowych i rzeczowych (aportów). Posiada ona swój Zarząd prowadzący działalność spółki i reprezentujący ją na zewnątrz np. przy staraniu się o kredyt. Składa się on minimum jednej osoby. Zgromadzenie wspólników jest kolejnym organem spółki złożonym z wszystkich posiadających udziały danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo organem spółki może być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna sprawująca nadzór nad jej działalnością.

Pierwszym krokiem na drodze do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spisanie jej umowy w formie aktu notarialnego. Znajdują się w niej takie informacje jak: nazwa, siedziba, przedmiot działania, ewentualnie czas działania przedsiębiorstwa i inne. Kolejnym etapem niezbędnym do rozpoczęcia działalności spółki jest jej zgłoszenie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Należy wykonać to przedstawiając w odpowiednim sądzie rejestrowym niezbędne wnioski, które można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Związku z jej rejestracją w KRS należy uiścić odpowiednie opłaty. Dzięki temu spółka otrzymuje zdolność prawną pozwalająca na pełną zdolność do czynności prawnych. Może więc ona od tego czasu zawiązywać różne umowy. Potem przystępuje się do uzyskania REGON-u, NIP-u oraz zgłoszenia do ZUS.

Zakładanie spółek w Katowicach, Krakowie Warszawie i innych miejscach Polski jest podobne pod warunkiem, że jest to ta sama forma działalności gospodarczej. Założeniem za Ciebie spółki może zająć się również wyspecjalizowana w tym firma, którą jesteśmy. Rejestrujemy działalność również na odległość za pomocą Internetu.