Zakładanie spółek z o.o. dla cudzoziemców

Jedną z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki licznym korzyściom, jakie wiążą się z jej prowadzeniem cieszy się popularnością zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w sposób tradycyjny przy udziale notariusza. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego. Spółka zostaje założona w około 2-3 tygodnie. Drugim ze sposobów założenia firmy w tej formie jest rejestracja spółki przez Internet. Odbywa się ona bez udziału notariusza, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów. Wszystkie dokumenty, w tym umowa spółki tworzone są na podstawie wzorów dostępnych na stronie. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób trwa zdecydowanie krócej niż tradycyjna rejestracja. Spółka zostaje założona w maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego wcześniej sądu rejonowego. Dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL, obowiązkowe jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zakładanie spółek z o.o. dla cudzoziemców w Polsce jest problematyczne, zwłaszcza dla osób, które nie mówią biegle w naszym języku, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc w założeniu działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą z nami!