Zakładanie spółek z o.o. w 2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niejedna osoba decyduje się na zakładanie spółek z o.o. w 2018 roku, gdyż jest to odpowiedni czas na rozpoczęcie własnego biznesu. Spółka z o.o. działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Tam też uregulowana jest kwestia rejestracji takiej działalności.

Przedsiębiorca może dokonać rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny lub uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki jest procesem długotrwałym oraz kosztownym. Wymagana jest obecność notariusza, który sporządza umowę spółki w formę aktu notarialnego. Przedsiębiorca musi uważać podczas wypełniania dokumentów, gdyż nawet jeden błąd w dokumentacji może spowodować konieczność ponowienia całego procesu rejestracji. Założenie spółki w sposób tradycyjny może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie teleinformatycznej, która została udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedsiębiorca samodzielnie wybiera wzory dokumentów, które dostępne są na platformie oraz wprowadza dane zakładanej działalności. Umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, co znacznie ogranicza koszty. Dokumenty generowane są automatycznie, po ich podpisaniu za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane są elektronicznie do wybranego sądu rejonowego. Założenie spółki od tego momentu trwa maksymalnie 24 godziny.