Zakładanie spółki przez Ukraińca

Fatalna sytuacja gospodarcza za naszą wschodnią granicą sprawiła, że wielu Ukraińców emigruje do Polski. W naszym kraju próbują zapewnić sobie i swoim najbliższym lepsze jutro. W tym celu wielu z nich decyduje się na założenie firmy. Niestety tradycyjna rejestracja spółki może skutecznie zniechęcić potencjalnego przedsiębiorcę od jej założenia. Zakładanie spółki przez Ukraińca jest również problematyczne ze względu na barierę językową. Językiem urzędowym w naszym kraju jest język polski i to w nim będzie sporządzona dokumentacja.

Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób i oferuje sprzedaż spółek dla Ukraińców. Oferujemy gotowe podmioty gospodarcze w pełni przygotowane, aby poprowadzić pod nimi działalność, a więc zarejestrowane w niezbędnych instytucjach, wyposażone w kapitał zakładowy oraz umowę spółki, której podpisanie będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela. Formalność ta musi zostać dopełniona w obecności notariusza oraz tłumacza przysięgłego.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!