Zakładanie spółki w 2019

Zakładanie spółki w 2019 roku wiąże się z licznymi obowiązkami, które muszą zostać dopełnione w odpowiednim terminie. Często zgłaszają się do nas osoby, które szukają pomocy w przeprowadzeniu procesu rejestracji. My chętnie oferujemy swoją pomoc, ponieważ nasze doświadczenie umożliwia w krótkim czasie dopełnić wszystkich formalności.

Na samym początku należy wybrać odpowiednią formę prawną. Każda ze spółek osobowych oraz kapitałowych posiada inne cechy. Warto przeanalizować każdą z tych form, aby wybrać taką przynoszącą jak najwięcej korzyści.

Spółki kapitałowe posiadają przewagę nad spółkami osobowymi, ponieważ wspólnicy tych spółek nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania.

Jaka spółka jest najczęściej wybierana? Najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której pierwszym etapem utworzenia jest sporządzenie umowy. Tradycyjny sposób narzuca obowiązek pisemnej formy w postaci aktu notarialnego. Rejestracja spółki przez Internet umożliwia skorzystanie z dostępnego wzorca umowy (może on w późniejszym etapie zostać zmodyfikowany).

Po podpisaniu umowy przez wszystkich wspólników powstaje spółka z o.o. w organizacji. Zadaniem zarządu spółki jest zgłoszenie spółki do KRS w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie dopełniony to spółka zostaje rozwiązana, a wspólnicy muszą spłacić zobowiązania powstałe w wyniku działania spółki z o.o. w organizacji.