Zakładanie spółki w Krakowie 2019

Przy zakładaniu spółki pierwszą decyzję jaką musimy podjąć to forma prawna. Zdecydowanie częściej przedsiębiorcy decydują się na spółkę kapitałową, ponieważ wiąże się ona z mniejszym ryzykiem dla właściciela. W przypadku tych z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz akcyjnych) wspólnicy nie odpowiadają bowiem prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy.

Pierwszym zadaniem z jakim musi zmierzyć się każdy przedsiębiorca to pisemne sporządzenie umowy spółki. Kodeks Spółek Handlowych wskazuje, że musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego i posiadać informację dotyczące: nazwy i adresu siedziby, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego (minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5.000 złoty), ilości udziałów wspólników oraz wartości udziałów dla każdego wspólnika, czasu trwania spółki.

Należy pamiętać, że umowa musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników.

Po podpisaniu umowy firma zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tej chwili ma maksymalnie 6 miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym czasie przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie strategii działania, zgromadzenie kapitału zakładowego itp.. Jeżeli wspólnicy nie wyrobią się w tym czasie i spółka nie uzyska wpisu do KRS – umowa zostanie rozwiązana, a wspólnicy będą zmuszeni spłacić wszystkie zobowiązania, które zaciągnęli w tym okresie.

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy mogą zająć się dodatkowymi obowiązkami. Należą do nich na przykład założenie firmowego konta w banku, rejestracja jako podatnika VAT, poinformowanie Urzędu Skarbowego o wybranej formie opodatkowania.