Zakładanie spółki z o.o bez notariusza

Zakładanie niektórych spółek wymaga udania się no notariusza w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Czynność ta jest obowiązkowa w przypadku rejestracji takich spółek handlowych, jak:
– spółka akcyjna,
– spółka z o.o.,
– spółka komandytowo-akcyjna,
– spółka komandytowa.

Na szczęście przy zakładaniu pozostałych spółek nie jest konieczne sporządzanie umowy w formie aktu notarialnego. Dlatego tez założenie spółki jawnej czy partnerskiej jest znacznie łatwiejsze niż innych spółek. Jednak czy założenie którejś ze spółek wymagających aktu notarialnego do powstania musi być takie trudne. Okazuje się, że wcale nie. Wystarczy tylko zdecydować się na inną metodę rejestracji spółki. Trzeba jeszcze powiedzieć, że rozwiązanie to dotyczy tylko spółki z o.o. i komandytowej – najczęściej wybieranych spółek.

Zakładanie spółki z o.o. bez notariusza czy zakładanie spółki komandytowej bez notariusza umożliwia rejestracja online. Jest ona możliwa dzięki systemowi eMS, dostępnemu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponieważ zakładając firmę przez ten system nie trzeba sporządzać dokumentacji w formie papierowej, tak samo dzieje się i z umową spółki. Generowana jest ona przez system, w narzuconym z góry wzorcu. Nie wymaga więc potwierdzenia zgodności przez notariusza, a daje większą wygodę.

Zakładanie spółki z o.o. bez notariusza, a także zakładanie spółki komandytowej również bez udawania się do notariusza jest jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko skorzystać z systemu eMS. Nie jest to oczywiście jedyna korzyść, jaka wynika z założenia spółki z o.o. czy komandytowej.