Zakładanie spółki z oo

Zakładanie spółki z oo jest odpowiednią formą działalności dla wspólników, którzy chcą mieć bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko minimalizując go jedynie do własnego wkładu w firmę.

Zakładanie spółki z oo wiąże się z “papierkową robotą”, ale nie muszą się Państwo o to martwić, całą procedurę można sprowadzić do czterech prostych i przejrzystych kroków lub powierzyć to zadanie ekspertom.

Proces rejestrowania spółki zaczyna się od spisania umowy między wspólnikami przedsiębiorstwa. Dokument ten reguluje zadania, sposób działania i strukturę organizacyjną jednostki gospodarczej. Informacje, które powinni Państwo zamieścić to między innymi nazwa i adres siedziby, definicję wspólników wraz z członkami zarządu spółki, określenie czasu trwania i zakres działalności podmiotu gospodarczego.

Po zawarciu umowy spółki, czas nadać współpracy charakter prawny. Poświadczenia dokonujemy u notariusza. Wówczas umowa stanie się aktem notarialnym, a Państwo będą mieli aż sześć miesięcy, aby przygotować wniosek rejestracyjny do KRS, co jest już trzecim etapem.

Ostatnim krokiem jest zakładanie spółki z oo poprzez złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego i dopełnienie dodatkowych formalności, które pozwolą na prowadzenie działalności w firmie.