Zakup 12 miesięcznej spółki z o.o.

Na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej wolą oni założyć spółkę z o.o., aby nie odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Ponadto w spółce z o.o. każde zdarzenie jest rejestrowane i wymaga udokumentowania, dzięki czemu przedsiębiorca może spokojnie prowadzić swoją firmę. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiada spółka posiadająca osobowość prawną.

Założenie spółki z o.o. jest opłacalne także ze względu na możliwość wniesienia stosunkowo niskiego kapitału zakładowego oraz całkiem swobodnego kształtowania treści umowy spółki. Aby powiększyć kapitał finansowy w spółce wystarczy wprowadzić wspólnika, dzięki któremu właściciel spółki będzie zwolniony z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazując choćby 1 % udziałów w spółce nie ma on obowiązku opłacania składek.

Przed osobami, które chcą prowadzić spółkę z o.o. stoi podjęcie ważnej decyzji – czy założyć spółkę samodzielnie lub z pomocą specjalisty czy kupić gotowy podmiot. Wielu decyduje się na zakup gotowej firmy, której prowadzenie mogą rozpocząć już w dzień po zakupie. Zwłaszcza zakup spółki z odpowiednim stażem, np. 12 miesięcznym okazuje się być opłacalnym wyborem. Na zakup 12 miesięcznej spółki z o.o. warto postawić jeśli chcemy ubiegać o wsparcie finansowe, np. w postaci kredytu, dofinansowania unijnego czy leasingu. Dzięki rocznemu stażowi spółki, wzbudzimy większe zaufanie wśród instytucji, ale także wśród klientów i kontrahentów. Każda osoba z zewnątrz ma okazję sprawdzić staż spółki z o.o., z którą ma zamiar podjąć współpracę lub której ma pomóc finansowo – dostęp do spisu spółek z o.o. zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest powszechny.