Zakup udziałów w spółce

Coraz więcej przedsiębiorców zamiast samodzielnie rejestrować spółki, wybiera rozwiązanie, którym jest zakup gotowych spółek. Nie da się ukryć, iż rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla osób, którym zależy na szybkim rozpoczęciu działalności.

Zarówno pojęcie „nabycie udziałów”, jak i „objęcie udziałów” występują w sytuacji przeprowadzania procedury zmieniania udziałowca lub podwyższaniu kapitału zakładowego spółki. Kodeks Spółek Handlowych nie definiuje ściśle tych pojęć, a w praktyce są one przeważnie stosowane zamiennie, co często jest powodem wielu nieporozumień.

Bardzo często zdarza się, iż takie nabycie spółki dokonuje się poprzez zakup udziałów w spółce. Wybierając odpowiednie i profesjonalne biuro, od którego ma być przejmowana spółka, należy dokładnie przeanalizować treść zawieranej umowy oraz zapoznać się z opiniami innych Klientów. Nie należy wybierać pierwszego biura, na które się trafi, ponieważ może to wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Warto postawić na doświadczenie oraz profesjonalizm, gdyż to gwarantuje odpowiednie przygotowanie dokumentacji oraz samego podmiotu.

Zakup udziałów w spółce każdorazowo musi być udokumentowany i potwierdzony na akcie notarialnym. Z chwilą podpisania umowy, wszelkie prawa do danej spółki przechodzą na nowego właściciela. Wówczas przedsiębiorca może rozpocząć rozwijać swoje przedsiębiorstwo i dostosowywać je do własnych oczekiwań. Krótki czas nabywania spółki jest uważany za jedną z największych zalet tego rozwiązania i być może dlatego w ostatnim czasie tak znacznie wzrosła liczba osób, które podjęły się nabywania spółki.