Założenie prostej spółki akcyjnej 2022

Dlaczego warto zdecydować się na założenie prostej spółki akcyjnej 2022? Odpowiedź jest prosta – ze względu na szereg zalet jakie ta forma prawna przynosi swoim właścicielom oraz to, że w ramach programu Nowy Polski Ład nie nałożono na nią żadnych uciążliwych obowiązków podatkowych czy sprawozdawczych.

To co warto wiedzieć zanim zdecydujemy się na założenie prostej spółki akcyjnej 2022 to fakt, że jest to forma prawna, która:
– nie wymaga kapitału zakładowego – oznacza to że wystarczy 1 zł aby spółka mogła rozpocząć funkcjonowanie na rynku. Wysokości kapitału nie wpisuje się do umowy, ustala się ją na podstawie sumy wniesionych wkładów, nie pełni on funkcji gwarancyjnej ani organizacyjnej ponieważ akcje nie stanowią procentu kapitału.
– przewiduje opcję świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki w zamian za akcje, co oznacza że akcje mogą zostać pokryte zapłatą w formie niepieniężnej.
– posiada beznominałowe akcje co w praktyce oznacza, że nie są one w żaden sposób powiązane z kapitałem, posiadają wartość emisyjną, która jest określona jako wartość nabycia akcji przez akcjonariusza
– daje swobodę w zakresie powołania organów – Rady Dyrektorów zamiast Zarządu i Rady Nadzorczej.

Prosta Spółka Akcyjna już w pierwszych miesiącach, w których można było ją założyć, przekonała do siebie wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na jej rejestrację. Teraz w obliczu zmian związanych z Polskim Ładem, które na wiele form prawnych nałożyły niekorzystne zobowiązania, P.S.A.zdaje się być jeszcze bardziej korzystną opcją.