Założenie prostej spółki akcyjnej koszt

Prosta Spółka Akcyjna to nowa spółka kapitałowa łącząca w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, uzupełniona jednak o nowatorskie rozwiązania, takie jak na przykład możliwości wniesienia do spółki wkładu w postaci pracy lub świadczenia usług.

Wprowadzenie PSA stanowi nie tylko rewolucyjną zmianę z punktu widzenia Kodeksu Spółek Handlowych, ale także pociąga za sobą konieczność uwzględnienia nowego typu spółki w szeregu innych regulacji – ustawa nowelizująca wprowadza także niezbędne zmiany dostosowane w przepisach takich jak m.in. ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ordynacja Podatkowa czy Prawo restrukturyzacyjne.

Przy założeniu prostej spółki akcyjnej konieczne będzie określenie tzw. kapitału akcyjnego, który musi być pokryty wkładami wnoszonymi przez akcjonariuszy, które mogą być pieniężne lub niepieniężne. Minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosić ma 1 złoty! Kapitał akcyjny ma więc służyć jedynie wyposażeniu prostej spółki akcyjnej w podstawowe składniki majątku, które mają dać jej możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. W dalszym ciągu wkładem na poczet kapitału akcyjnego nie będzie mogło być prawo niezbywalne lub osobiste.

Założenie prostej spółki akcyjnej koszt rejestracji tradycyjnej jest zdecydowanie wyższy niż rejestracji online. Spowodowane jest to koniecznością opłacenia taksy notarialnej. Jeśli zależy Państwu na oszczędności nie tylko pieniędzy, ale również czasu to zachęcamy do skorzystania z rejestracji P.S.A. za pomocą systemu lub kontakt z nami w celu zlecenia nam rejestracji.