Założenie sp z o o

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularnym sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka z o.o. to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego przez siebie kapitału.

Założenie spółki z o.o. wymaga przede wszystkim sporządzenia aktu założycielskiego, który powinien zawierać określone elementy. Wymagane są w nim m.in. nazwa i siedziba spółki, cel działalności, określenie udziałów w kapitale spółki oraz imiona i nazwiska osób założycieli.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wnioskodawcą może być jedna lub kilka osób, a także osoba prawna. Wniosek musi zostać złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy eKRS.

Ten wpis może Cię zainteresować – Czy zmiana umowy spółki jawnej wymaga wpisu do rejestru?

W trakcie procesu rejestracji spółki z o.o. konieczne jest również wniesienie do kasy rejestrującej wpłaty na poczet kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych i może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej, np. w postaci wkładu rzeczowego lub wkładu pracy.

Po dokonaniu wszystkich wymaganych formalności i wpisaniu spółki do KRS, spółka z o.o. zyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność gospodarczą. Udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego przez siebie kapitału, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki nie są narażeni na utratę majątku osobistego.

Założenie spółki z o.o. jest złożonym procesem, który wymaga znajomości prawa i procedur administracyjnych. Dlatego też, warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy lub kancelarii prawnej, którzy pomogą w prawidłowym złożeniu dokumentów oraz w poprowadzeniu procesu rejestracji spółki. Zapraszamy do kontaktu!

pomoc w założeniu spółki