Założenie sp z oo

Wspólnicy lub jeden wspólnik, procedurę zakładania spółki z o.o. rozpocząć muszą od pisemnego sporządzenia umowy. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że musi ona być zawarta w formie aktu notarialnego.

Wymaga to również określenia:
– nazwy i adresu siedziby
– przedmiotu działalności
– wysokości kapitału zakładowego- minimalna wartość to 5 tysięcy złotych
– liczby udziałów wspólnika w spółce
– liczbę i wartość nominalną udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników
– czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony

Dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich wspólników.

Spółki z o.o. nie może założyć inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić ją na jednoosobową spółkę.

Założenie sp z oo musi być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego i to nie później, niż w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy spółki.

Do rejestracji spółki potrzebne są następujące dokumenty:
– umowa spółki z o.o.
– oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały całkowicie wniesione
– listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu
– złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu
– dowody opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Aby spółka zaczęła działać potrzebne jest wypełnienie dodatkowych obowiązków takich jak:
1. Założenie firmowego konta w banku
2. Rejestracja jako podatnik VAT
3. Poinformowanie urzędu skarbowego o wybranej formie opodatkowania