Założenie spółki dla obcokrajowca

Założenie spółki dla obcokrajowca może wydawać się kwestią problematyczną. Brak znajomości polskiego prawa, a niejednokrotnie również języka wcale jednak nie zniechęca cudzoziemców do otwierania działalności na naszym rynku krajowym. Ustawa o samodzielnej działalności gospodarczej dzieli zagranicznych inwestorów na dwie kategorie. Pierwszą stanowią osoby, uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej na tych samych zasadach co obywatele polscy. Drugą grupę tworzą ludzie, których przywileje są trochę ograniczone.

Na takich samych zasadach jak Polscy biznesmeni działalność mogą zakładać
– osoby zagraniczne, należące do państw członkowskich Unii Europejskiej,
– obywatele państw, którzy otrzymali pozwolenie na osiedlenie się w naszej ojczyźnie,
– osoby, które uzyskały status uchodźcy
– jednostki, które korzystają z ochrony czasowej na terytorium naszego kraju.

Wyżej wymienione osoby mogą zatem prowadzić działalność w każdej dozwolonej na terytorium Polski formie.
Podstawą założenia działalności gospodarczej w Polsce przez obco krajowca jest przymus przetłumaczenia wszelkich niezbędnych dokumentów takich jak na przykład, odpisy z rejestru założycieli spółki, akt notarialny i tak dalej. Dodatkowo jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego to konieczne jest obecność tłumacza przysięgłego.

Założenie spółki dla obcokrajowca jest w większości przypadków jest jednak nieograniczone. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać kwestie dotyczące między innymi dane firmy i jej siedziby, wartość nominalną udziałów wspólników, przedmiot jej działalności, a także informacje odnośnie wysokości kapitału zakładowego.