Założenie spółki jawnej

Spółka jawną nazywamy osobową spółkę prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest spółką osobową, a nie handlową. Nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych. Spółkę jawną można uznać za najprostszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Utworzona być może przez osoby fizyczne i prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i spółką. Jak wygląda założenie spółki jawnej?

Założenie spółki jawnej w trybie tradycyjnym dzieli się na kilka etapów:

1. Stworzenie umowy, która zawiera:

– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności,
– określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
– czas trwania spółki (jeśli jest określony).

W umowie powinny być wymienione również: zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki czy kwestia udziału w zyskach i stratach. Warto pamiętać, że zawarcie umowy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

2. Rejestracja w KRS.

Spółka jawna istnieje z chwilą wpisu do KRS. Niezbędne formularz rejestrowy to KRS-W1. Musi być dostarczony razem z drukami KRS-WB, KRS-WK oraz KRS-WM. Potrzebne są również załączniki takie jak umowa spółki, wykaz wspólników i ich adresy oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej i za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Wprowadzenie danych uzupełniających dla urzędów.

W KRS widnieć będą tylko dane podstawowe spółki. Dane przekazywane są później do systemów CRP KEP oraz rejestru REGON. Dane uzupełniające o podmiocie wpisanym do KRS gromadzą również urzędy skarbowe, GUS oraz ZUS.

Jeśli interesuje Cię założenie spółki jawnej, pomożemy w dopełnieniu formalności. Zgłoś się do naszych konsultantów, chętnie odpowiedzą na twoje pytania.