Założenie spółki komandytowej w 2015

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w nieograniczony sposób komplementariusz, a odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Ogranicza ją tzw. suma komandytowa. Spółka komandytowa to organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Zatem spółka we własnym imieniu prawa może nabywać nieruchomości, inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Celem spółki komandytowej jest wykonywanie działalności gospodarczej.

Na założenie spółki komandytowej w 2015 mogą zdecydować się osoby fizyczne, prawne (w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna). Inne spółki uregulowane w Kodeksie spółek handlowych również mogą występować w roli wspólników. Jak wygląda założenie spółki komandytowej w 2015? Otóż istotną zmianą jest możliwość elektronicznego zarejestrowania spółki. Do tej pory taką możliwość miały podmioty decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście dalej można zakładać spółkę komandytową w tradycyjny sposób, czyli najpierw sporządzić umowę spółki zgodnie z przepisami, a następnie dokonać rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić czas, założenie spółki komandytowej w 2015 możemy zrobić za Ciebie. Nie wymaga to wielkich kosztów, a działalność gospodarczą można rozpocząć od razu. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.