Założenie spółki w 2019

Założenie spółki w 2019 roku jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych warunków oraz przeprowadzenia właściwej procedury.

Pierwszym etapem utworzenia firmy i wprowadzenia produktów na rynek jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Przyszli właściciele muszą zastanowić się czy lepsza dla nich będzie spółka kapitałowa, czy osobowa. Prawdą jest, że przewagą spółek kapitałowych nad osobowymi jest niższe ryzyko, jakie ponosi przedsiębiorca.

Najczęściej wybieraną formą spółek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej wspólnicy nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Na czym polega proces założenie spółki w 2019?

Rejestrację zaczynamy od sporządzenia umowy spółki, w której zapisane są wszystkie regulację informujące o funkcjonowaniu podmiotu na rynku. Tradycyjna forma rejestracji narzuca obowiązek pisemnego sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Umowa powinna określać m.in.:
– nazwę i adres siedziby,
– przedmiot działalności,
– wysokość kapitału zakładowego (zgodnie z przepisami, minimalna jego wysokość wynosi 5 tysięcy złotych),
– to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony.

Dokument musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników.

Po sporządzeniu umowy powstaje spółka z o.o. w organizacji. Podmiot uzyskuje pełną zdolność prawną w momencie wpisu do KRS. Zarząd musi dokonać tego zgłoszenia nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy spółki. Formularze do dokonania wpisu w KRS jest druk KRS-W3.