Założenie spółki z o.o. bez aktu notarialnego

Obecnie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najchętniej wybieranych form prawnych. Prowadzenie spółki z o.o. posiada wiele korzyści, którymi są np. ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki oraz niski minimalny kapitał zakładowy. Funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W kodeksie tym uregulowana jest również rejestracja działalności w tej formie. Spółki z o.o. mogą być zakładane w sposób tradycyjny lub uproszczony, bez udziału notariusza.

Założenie spółki z o.o. bez aktu notarialnego możliwe jest od początku 2012 roku, dzięki specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ta forma rejestracji jest coraz częściej wybierana przez osoby decydujące się na prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założenie spółki z o.o. bez aktu notarialnego znacznie zmniejsza ponoszone przez przedsiębiorcę koszty, ponieważ wszystkie dokumenty konieczne do rejestracji spółki dostępne są w formie wzoru w serwisie. Rejestracji spółki z o.o. w ten sposób dokonuje się po założeniu konta na platformie. Następnym krokiem jest wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzanie danych dotyczących zakładanej spółki. Do podpisania umowy spółki oraz pozostałych dokumentów wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Spółką zostaje założona po upływie maksymalnie 24 godzin od chwili przesłania wniosku do wybranego przez przedsiębiorcę sądu rejonowego.