Założenie spółki z o.o. eKRS

W dzisiejszym artykule pragniemy Państwu przedstawić procedurę rejestracji spółki z o.o. przez Internet, ponieważ jak się okazuje – rozwiązanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem przez początkujących przedsiębiorców. Tak więc przejdźmy do konkretów…

Krok 1 – REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE e-KRS

System eKRS został udostępniony zarówno dla obywateli Polski, jak i obcokrajowców. Warunkiem, który należy spełnić, aby z niego korzystać jest przeprowadzenie procesu rejestracji konta.

Krok 2 – PRZYGOTOWANIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI SPÓŁKI
Przygotowując się do rejestracji spółki, konieczne jest przygotowanie wymaganych danych, które będą niezbędne do przeprowadzenia całego procesu. Spośród tych danych możemy wymienić m.in.: nazwę spółki, dane adresowe spółki, właściwy co do siedziby Sąd Rejestrowy, informacja o organach spółki oraz lista wspólników zakładanej spółki.

Krok 3 – UZUPEŁNIENIE FORMULARZA PRZYGOTOWANYMI DANYMI

Jeśli posiadasz już komplet niezbędnych informacji, możesz przystąpić do rejestracji spółki przez Internet, a więc do uzupełnienia formularza udostępnionego w systemie. Na tym etapie konieczne będzie wypełnienie formularza oraz dokumentów związanych z rejestracją, wypełnienie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zdefiniowanie przedmiotu zakładanej działalności zgodnie z dostępną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Krok 4 – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I WNIOSKÓW
Zanim będzie można przystąpić do podpisania dokumentów rejestracyjnych spółki, należy bardzo dokładnie przeanalizować każdy z nich i zweryfikować ich poprawność pod kątem błędów merytorycznych. Jeśli wszystko się zgadza, można przystąpić do podpisania dokumentów przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu Profilem Zaufanym ePUAP. Wnioski muszą być podpisane przez każdego wspólnika, a więc w tym celu każdy musi posiadać konto w systemie eMS.

Krok 5- OPŁACENIE WNIOSKU, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W SĄDZIE REJESTROWYM
Do całości opłat możemy zaliczyć informacje takie, jak:
– opłata za wpis w KRS (250 zł)
– opłata za ogłoszenie w MSiG (100 zł)
– opłata manipulacyjna wg stawek operatora płatności

Tuż po uiszczeniu opłaty wniosku, wniosek zostaje przesłany do właściwego sądu.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!