Założenie spółki z o.o. w 2019

Podejmowanie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszym ciągu jest czasochłonne i składa się z kilku etapów: spisania umowy spółki z o.o., wniesienia wkładu przez wspólników na pokrycie kapitału zakładowego, rejestracja spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (KRS), otwarcie firmowego rachunku bankowego, uzyskania numeru REGON oraz NIP, a także zgłoszenie płatnika składek ZUS.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet to alternatywny sposób podczas którego umowa spółki nie musi być spisana w formie aktu notarialnego, lecz warunkiem jej zawarcia jest opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez każdego z jej wspólników.

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest zawarcie umowy jednostki gospodarczej, musi ona określać nazwę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego (minimalna wartość wynosi 5.000 złotych), ilość oraz wartość nominalną udziałów wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony.

Należy pamiętać, że po podpisaniu umowy spółki mamy sześć miesięcy na zgłoszenie jej do sądu rejestrowego. Składając dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być w oryginałach lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopiach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem działalności gospodarczej w 2019 roku, ale ze względu na brak czasu szukają Państwo alternatywnego rozwiązania, które sprawi, że wasza jednostka zostanie zarejestrowana szybko i bezproblemowo, to zachęcamy do skorzystania z ofert biur rachunkowych, które zajmują się rejestracja i sprzedażą gotowych podmiotów gospodarczych. Z pomocą profesjonalistów Wasza firma zacznie istnieć w kilka dni. Zapraszamy do kontaktu!