Zarządzenie o zwrocie wniosku s24

Osoby składające wniosek online o rejestrację spółki, na pewno bardzo często spotykają się z sytuacją, kiedy to ma miejsce zarządzenie o zwrocie wniosku S24.

Zwrot wniosku S24 – kiedy najczęściej występuje?

Otóż kiedy dokonuje się wielu zmian w jednym wniosku, często popełnia się nieświadomie błędy, które skutkują odrzuceniem wniosku przez sąd rejestrowy\. Nawet wówczas, gdy załączniki są sporządzone prawidłowo, to często w samym wniosku jest mnóstwo błędów merytorycznych. Częstym błędem jest również niezastosowanie odpowiedniej chronologii przy podpisywaniu załączników, co automatycznie prowadzi do tego, iż dokumenty są podpisane przez niewłaściwe osoby.

 

Ten wpis może Cię zainteresować – Poprawienie błędów we wniosku o rejestrację spółki z o.o.

Zarządzenie o zwrocie wniosku s24 – co zrobić?

W przypadku nieprawidłowo wypełnionych formularzy, wniosku, braku wymaganych załączników, bądź braku podpisu osób do tego upoważnionych, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ów wniosek zostanie im zwrocony. Jednak zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o KRS istnieje możliwość o ponownym złożeniu wniosku. Tym sposobem poprawiony wniosek można złożyć w terminie 7 dni od daty, kiedy dostarczone zostanie zarządzenie o zwrocie wniosku S24.
UWAGA!
Każdorazowo w zarządzeniu o zwrocie wniosku są bardzo dobrze opisane braki, które go spowodowały. Jest to znaczne uproszczenie w ponownym poprawianiu wniosków oraz organizowaniem do niego załączników.

Zarządzenie o zwrocie wniosku s24 - oferujemy pomoc!

Pełna oferta usług – rejestracja spółki oraz aktualizacja KRS.

W razie pytań, bądź wątpliwości w temacie zarządzenie o zwrocie wniosku S24, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy dołożą wszelkich starań, aby udzielić Państwu pomocy.