Zawieszenie spółki instrukcja

Właściciele spółki mają możliwość jej zawieszenia, gdy nie chcą zdecydować się na likwidację i wchodzące tam podmioty nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zawieszenie spółki jest skuteczne, jeśli decydują się na to wszyscy wspólnicy.

Ważne, aby pamiętać, że zawieszenie spółki jest możliwe tylko wtedy, gdy jej podmioty nie zatrudniają żadnych pracowników.

Zawieszenie spółki instrukcja – krok po kroku:

1. Zgłoszenie zawieszenia do GUS (rejestr REGON) na formularzu RG-OP
– we wniosku, który trzeba złożyć do 7 dni od daty zawieszenia, należy zaznaczyć, że dotyczy zmiany cech objętych wpisem oraz podać datę zawieszenia spółki.

2. Zgłoszenie zawieszenia do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-2
– również w terminie do 7 dni, wszyscy wspólnicy powinni zgłosić się w urzędzie skarbowym

3. Dodatkowo- zgłoszenie zawieszenia działalności do CEIDG
– w przypadku zgłoszenia do CEIDG mają Państwo dwie możliwości. Jedna z nich to tradycyjna wizyta w urzędzie gminy/miasta i wypełnienie wniosku, na którym znajdzie się własnoręczny podpis. Drugą możliwościa jest wypełnienie wniosku online. Elektroniczny wniosek wypełnia się samodzielnie i opatruje go podpisem ePUAP, poprzez profil zaufany.

Istnieje również uproszczona metoda składania wniosku o zawieszenie jaką jest zawieszenie działalności przez telefon.

Dzwoniąc do Centrum Pomocy, konsultant pomoże Państwu dokładnie wypełnić wniosek, następnie otrzymując SMS z numerem wniosku (kodem). Z takim numerem udajemy się do gminy/urzędu/dzielnicy, a tam urzędnik udostępnia gotowy wniosek do podpisu.