Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki to procedura, która może zostać przeprowadzona przez wspólników spółek prawa handlowego. Wymogiem umożliwiającym zawieszenie spółki jest to, aby podmiot nie zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Przedsiębiorcy mogą dokonać zawieszenia działalności bez uzasadniającej przyczyny. Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zawieszenia spółki prawa handlowego przez przedsiębiorców, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem – zawieszenia można dokonać na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w Krajowym Rejestrze Sądowym na formularzu KRS-Z62. Do wniosku należy również dołączyć:
– podjętą uchwałę,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Informacja o zawieszeniu spółki nie zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca zobowiązany jest jednak do złożenia wniosków m.in. do:
– Urzędu Skarbowego,
– Urzędu Statystycznego,
– ZUS.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca (wspólnik spółki prawa handlowego) wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Nie podlega on również w tym okresie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Istnieje jednak możliwość dobrowolnego uiszczania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Jeżeli chcą Państwo zawiesić prowadzoną spółkę to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Nasza kadra specjalistów w Państwa imieniu przeprowadzi całą procedurę oraz dopełni wszelkich formalności związanych z zawieszeniem działalności.