Zgłaszanie zmian w umowie spółki z o.o.

Zgodnie z obowiązującym obecnie art. 255 Kodeksu Spółek Handlowych, zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały wspólników, jak również dokonania wpisu do rejestru. Wszelkie zmiany w umowie należy wprowadzić na skutek podjętej przez wspólników uchwały, która koniecznie musi zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W większości przypadków uchwały zapadają większością 2/3 głosów, aczkolwiek istnieje możliwość, aby zawszeć w umowie danej spółki surowsze warunki.

Zgłaszanie zmian w umowie spółki z o.o. odbywa się przez internet. Należy wiedzieć, iż do zgłoszenia zmiany umowy do rejestru nie stosuje się siedmiodniowego terminu wynikającego z ustawy o KRS, ponieważ przepisy KSH nakładają na przedsiębiorców sześciomiesięczny termin zgłoszenia zmian do rejestru. Natomiast jeśli zmiany nie zostaną zgłoszone w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały, wówczas dana uchwała nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

UWAGA!

Zmiana umowy danej spółki staje się skuteczna w momencie dokonania wpisu do rejestru, a więc wpis ten ma charakter konstytutywny.

Jeśli więc potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu zmian w umowie prowadzonej spółki, koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy szybko i sprawnie przeprowadzą cały proces. Dajemy gwarancję prawidłowości oraz bezpieczeństwa powierzonych nam danych.