Zgłoszenie fundacji do CRBR

Zgłoszenie podmiotu do CRBR jest obowiązkiem przedsiębiorców. Od października 2021 roku również właściciele fundacji zobowiązani będą do dopełnienia obowiązku zgłoszenia danych fundacji w rejestrze beneficjentów. Czym jest CRBR? W jaki celu zgłaszane są dane beneficjentów rzeczywistych?

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono zakres podmiotów podlegających zgłoszeniu. Do dokonania zgłoszenia w CRBR zobowiązane są również:
– spółdzielnie,
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– spółki partnerskie,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– spółki europejskie,
– spółdzielnie europejskie,
– trusty.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Celem wprowadzenia systemu jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenie fundacji do CRBR możliwe będzie od 31 października 2021 roku. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara finansowa do 1 000 000 zł.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.