Zgłoszenie zawieszenia spółki

Wspólnicy spółek prawa handlowego wpisanych do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem jest jednak spełnienie wymogu, aby podmiot nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę.

Spółka prawa handlowego może zostać zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Istotne jest to, że przedsiębiorcy, którzy decydują się na zawieszenie spółki nie muszą uzasadniać swojej decyzji. Warto jednak pamiętać o tym, aby umowa spółki regulowała warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było zawiesić działalność.

Uchwała o zawieszeniu spółki powinna zostać podjęta:
– przez wspólników (w przypadku spółki osobowej),
– przez zarząd (w przypadku spółki kapitałowej).

Uchwała powinna zawierać informacje na temat okresu zawieszenia podmiotu.

Zgłoszenie zawieszenia spółki – kiedy należy dokonać? W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego zawieszenie spółki.

Jakie formularze powinny zostać złożone w KRS?
– formularz KRS-Z62
– uchwała wspólników/zarządu
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie zawieszenia spółki. Przeprowadzamy całą procedurę w imieniu Klienta, dopełniamy formalności w krótkim czasie.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów wszystkich, którzy planują zawiesić własną działalność gospodarczą. Pomożemy przygotować niezbędną dokumentację oraz złożymy w odpowiednich urzędach.