Źle wypełniony wniosek o rejestrację spółki

Aby spółka została oficjalnie zarejestrowana, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać o tym, iż błędnie wypełniony wniosek o założenie spółki, bądź stwierdzenie usuwalnych braków przez Sąd Rejestrowy, będzie wiązało się z wyznaczeniem konkretnego terminu na uzupełnienie braków, bądź poprawienie błędów pod rygorem usunięcia wpisu z KRS. Bardzo często spotykanym błędem jest brak wzorów podpisów członków zarządu, a więc warto mieć to na uwadze.

Błędnie wypełniony wniosek o założenie spółki z błędami, których nie można poprawić, będzie skutkowało natychmiastowym zwrotem dokumentu bez możliwości złożenia korekty wniosku. Odrzucenie może być spowodowane nieopłaceniem wniosku, zastosowanie nieurzędowego formularza, bądź nieprawidłowe wypełnienie.

Jak chodzi o różnice w rejestracji tradycyjnej, a elektronicznej – zarówno w jednej, jak i w drugiej zdarzają się błędy. Aczkolwiek co ważne – błędy popełnione przy rejestracji elektronicznej, mogą być poprawione wyłącznie drogą tradycyjną.

Jeśli nie chcesz narażać się na błędy – koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą w kwestii tego jak sporządzić wniosek, aby ustrzec się błędów oraz nie musieć wprowadzać korekty dokumentu. Oferujemy profesjonalną pomoc, która pozwoli znacznie szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!