Zlikwidowanie spółki pomoc

Zdarza się, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą zmuszone są do zakończenia działań podmiotu poprzez przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. Czy przedsiębiorca może samodzielnie zlikwidować podmiot? Niestety procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy. Proces jest zjawiskiem bardzo złożonym i mocno sformalizowanym, więc warto zdecydować się na zlikwidowanie spółki pomoc.

Wspólnicy likwidowanej spółki zobowiązani są do podjęcia odpowiedniej uchwały, której celem jest uruchomienie procesu likwidacyjnego. Wymogiem jest, aby uchwała została sporządzona w formie aktu notarialnego (w przypadku tradycyjnej rejestracji spółki). Jeżeli spółka została założona przez Internet to uchwała może zostać podjęta za pośrednictwem systemu S24.

Uchwała powinna określać likwidatorów podmiotu oraz sposób reprezentacji spółki w czasie trwania procedury likwidacyjnej. Według powszechnie obowiązującej zasady likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu (nie jest to jednak wymóg prawny). Likwidatorami mogą zostać również osoby z poza grona członków zarządu lub wspólników.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że procedura likwidacji spółki z o.o wymaga posiadania aktualnie obowiązującej wiedzy z zakresu przepisów prawa. Nasza usługa zlikwidowanie spółki pomoc ma na celu pomóc wszystkim, którzy nie chcą samodzielnie przeprowadzać procedury likwidacyjnej podmiotu.