Złożenie oświadczenia do CRBR pomoc

Z dniem 13 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wejdą w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek zgłaszania oraz aktualizowania w CRBR informacji dotyczących spółek i ich beneficjentów rzeczywistych.

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji jest zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego:
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenie do CRBR powinno obejmować:
– dane identyfikacyjne spółek: nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, numer NIP,
– dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Spółki zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonać zgłoszenia do CRBR w terminie 6 miesięcy od dnia obowiązywania CRBR. Jednostki podlegające rejestracji po 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji w terminie 7 dni od ich zmiany.

Jeśli mają Państwo problem i nie wiedzą jak zabrać się do wpisania beneficjenta rzeczywistego, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty ”Złożenie oświadczenia do CRBR pomoc”.