Zmiana adresu do doręczeń członka zarządu

Zmiana adresu do doręczeń członka zarządu – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych w KRS w zakresie adresu do doręczeń członków zarządu?

Na wstępie tego artykułu warto podkreślić, że każdy członek zarządu spółki podlega obowiązkowi rejestracji w KRS.

Rejestr KRS stanowi zbiór informacji w zakresie podmiotów oraz firm, a także wspólników i członków zarządu.

Jak zgłosić zmianę adresów członków zarządu spółki do KRS?

Adresy do doręczeń stanowią pewnego rodzaju łącznik między spółką a organami państwowymi i sądami. Aktualizacja danych w KRS w zakresie adresów do doręczeń stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Z tego powodu warto dbać o aktualne dane w KRS.

Istotne jest, że nieodebrana przesyłka z sądu lub urzędu uznawana jest za doręczoną. Ta reguła może w przypadku nieaktualnych danych w KRS przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów.

Zmiana adresu do doręczeń członka zarządu

Każda zmiana adresu do doręczeń członków zarządu obliguje do przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenia powinny dokonać osoby, których zmiana dotyczy. Należy pamiętać, że do momentu wpisania do KRS aktualnego adresu do doręczeń wszelkie pisma i dokumenty będą dostarczane na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

Art. 34 ustawy o KRS

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Ten wpis może Cię zainteresowaćJak uzyskać adres do doręczeń elektronicznych?

Zmiana adresu do doręczeń członka zarządu

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.