Zmiana danych w KRS 2019

Każda zmiana związana z podmiotem gospodarczym lub treścią jego umowy wymaga dokonania aktualizacji wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Właściciel przedsiębiorstwa w takiej sytuacji zobligowany jest do sporządzenia wraz z wspólnikami odpowiedniej uchwały, która zawierać będzie nowe, dodatkowe postanowienia.

Zmiana danych w KRS 2019 przeprowadzana zostaje w sposób elektroniczny, z użyciem gotowego wzorca formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Tryb S24 stanowi alternatywę dla tradycyjnego wniosku, który wymagał dodatkowego podpisu notariusza, a co za tym idzie wizyty w kancelarii. Za pomocą wygenerowanego dokumentu przedsiębiorca wprowadza istotne zmiany, a następnie tak utworzone pismo wysyła z powrotem do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wie jak prawidłowo przejść procedurę lepiej jest skontaktować się z profesjonalistami, którzy zajmują się obsługą rejestracji i aktualizacji w KRS. Zachęcamy w takiej sytuacji do kontaktu z naszymi specjalistami, a wyręczymy Państwa z formalności i stresu.