Zmiana nazwy spółki z o.o.

Każda prowadzona działalność, bez względu na formę organizacyjno-prawną może ulec wewnętrznej zmianie w postaci zmiany nazwy firmy lub przedmiotu działalności.

Wspólnicy powinni w celu dokonania takiej zmiany podjąć uchwałę, która zmieni umowę i zostanie zaprotokołowana przez notariusza. Sporządzony dokument powinien zostać również zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego, który zmieni treść aktu notarialnego, jaki składany był do urzędu przy zakładaniu przedsiębiorstwa.

Jeżeli składany zostaje wniosek na podstawie którego następuje ustalona zmiana np. nazwy firmy, to działalność nie powstaje na nowo – nic oprócz nazwy nie ulega modyfikacjom, a więc wszystkie inne kwestie pozostają nienaruszone.

Przedsiębiorcy, którzy chcą dodać lub usunąć element składający się na brzmienie jednostki gospodarczej, to wpierw muszą sprawdzić, czy nowa nazwa nie jest już przypadkiem zarezerwowana przez inną osobę. W tym celu weryfikację można przeprowadzić poprzez portal Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak widać, nawet małe zmiany wymagają formalności i znajomości przepisów, dlatego w tym przypadku polecamy skorzystanie z oferty biura zewnętrznego, które świadczy kompleksową usługę wyręczania klienta w formalnościach i w jego imieniu dokona wszelkich zmian w rejestrach.