Zmiana PKD spółki w KRS

Czy zmiana PKD spółki w KRS jest możliwa? Jeśli tak, to jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych spółki w KRS w zakresie PKD?

Czym jest kod PKD?

Kod PKD, czyli kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, pozwala uporządkować i pogrupować typy działalności gospodarczej, branże i sektory. Każdy przedsiębiorca rejestrujący swoją działałność zobligowany jest do dopasowania odpowiedniego kodu PKD najlepiej określającego podmiot.

Kody PKD określają obszar działalności, mają cel głównie statystyczny.

Ten wpis może Cię zainteresowaćWybór kodów PKD dla spółki

Kto jest zobowiązany do określenia kodów PKD?

  • osoby rejestrujące firmę w CEIDG
  • osoby rejestrujące firmę w KRS

Czy zmiana PKD spółki w KRS jest możliwa?

Istnieje możliwość zmiany kodów PKD spółki w celu:

  • rozszerzenia działalności
  • zmiany profilu działalności
  • zawęzić zakres działalności

W przypadku spółki prawa handlowego należy pamiętać o obowiązku aktualizacji zakresu kodów PKD – szczególnie w sytuacji, gdy zmienia się główny kod PKD określający profil działalności.

Procedura zmiany kodów PKD spółki w KRS:

  1. Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego.
  2. Przygotowanie wniosków aktualizacyjnych.
  3. Zgłoszenie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (za pomocą PRS lub S24).

Należy pamiętać, że zmiana jest skuteczna w momencie uwidocznienia jej w systemie KRS.

 

 

zmiana-pkd-spolki-krs

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki PKD w KRS.