Zmiana siedziby spółki jakie dokumenty do KRS

Co zrobić, gdy planowana jest zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie dokumenty złożyć w KRS, aby zmiana była prawnie skuteczna?

Co określamy siedzibą spółki?

Siedziba spółki to miejscowość określona w umowie spółki.

Zmiany w zakresie siedziby spółki wymagają przeprowadzenia określonej prawnie procedury mającej na celu zmianę informacji podanych w zapisach umowy spółki. Warto tutaj zaznaczyć, że skuteczność zmiany pojawia się w momencie uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

A adres spółki?

Adres spółki to konkretny adres w danej miejscowości. Zmiany w zakresie adresu spółki nie wymagają wprowadzania zmian do umowy spółki, ale należy dokonać aktualizacji informacji w KRS.

Zmiana siedziby spółki jakie dokumenty do krs – jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych?

Aktualizacji należy dokonać w odpowiednim systemie:

  • S24, jeżeli spółkę zakładano za pośrednictwem tego systemu
  • PRS, jeżeli spółka była zakładana w sposób tradycyjny

Aktualizacja danych za pomocą PRS obliguje do skorzystania z pomocy notariusza w zakresie opracowania nowych zapisów umowy spółki oraz zgłoszeniu numeru CREWAN do systemu PRS.

W celu aktualizacji danych w zakresie siedziby spółki należy:

  • przygotować odpowiednie dokumenty aktualizacyjne
  • opracować i złożyć w KRS tekst jednolity umowy spółki
  • dokonać niezbędnych opłat
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentacji elektronicznej

Gdzie poza KRS należy zaktualizować dane? M.in.:

  • Urząd Skarbowy
  • CRBR

 

Zmiana siedziby spółki jakie dokumenty do KRS

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.