Zmiana umowy spółki a polski ład

Już za kilka dni w życie wejdą przepisy w ramach programu Nowy Polski Ład. Nadchodzących zmian obawiają się przede wszystkim właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej ponieważ dla nich będą one najbardziej dotkliwe. Niestety z negatywnymi skutkami spowodowanymi programem muszą liczyć się również właściciele pozostałych form prawnych, w tym również właściciele spółek z o.o..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością również i po Nowym Roku będzie najbardziej korzystną formą prowadzenia działalności, ze względu na możliwość ominięcia ZUS-u i CIT w wysokości 9%. Jednak w związku z Polskim Ładem pojawi się dodatkowy obowiązek – konieczność odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości 9% przez członków zarządu pełniących swoją funkcję na mocy powołania. Jest jednak rozwiązanie. Jedna prosta zmiana umowy spółki a Polski Ład i niekorzystny przepis zostanie ominięty. W jaki sposób? Wystarczy wprowadzić do umowy spółki zapis, który zobowiąże wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Na podstawie nowego zapisu otrzymywać będą oni wynagrodzenie, które nie będzie podlegało oskładkowaniu. Jak widać prosta zmiana umowy spółki a Polski Ład i jego niekorzystne przepisy zostaną ominięte. Warto tylko pamiętać, że zmiana treści tego dokumentu wymaga zgłoszenia do KRS i zaktualizowania danych w rejestrze przedsiębiorców .

Jest to rozwiązanie, z którego z całą pewnością warto skorzystać ponieważ szacuje się, że planowane zmiany będą dotyczyły ok 80% firm prowadzących działalność w formie spółki z o.o..