Zmiana wspólników w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS

Zmiana wspólników w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS – czy zawsze konieczne jest przeprowadzenie procedury aktualizacji danych w KRS?

Kiedy w spółce z o.o. dokonuje się zmian w zakresie wspólników?

Zmiany w strukturze wspólników spółki z ograniczoną odpowioedzialnością mogą być spowodowane m.in.:

  • zbyciem udziałów
  • zajęciem udziałów w sytuacji toczącego się postępowania egzekuzycjnego
  • nabycia istniejących udziałów w drodze spadku
  • przejęcia udziałów
  • objęcia nowych udziałów utworzonych przez zmianę wysokości kapitału zakładowego

Warto zaznaczyć, że umowa spółki powinna określać prawa wspólników w zakresie podziału udziałów oraz w niektórych sytuacjach konieczność dostosowania się do prawa pierwokupu.

Ten wpis może Cię zainteresowaćAktualizacja danych wspólników w KRS

 

Zarząd spółki a zmiana wspólników

Osoba powodująca zmianę w zakresie podziału udziałów zobligowana jest do poinformowania zarządu spółki o zaistniałej sytuacji. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dokonanie pisemnego zgłoszenia z kopią ewentualnej umowy.

Przejęcie udziałów staje się skuteczne w momencie doręczenia zawiadomienia.

 

Księga udziałów a zmiana wspólników w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS

Zarząd zobowiązany jest do aktualizacji informacji w księdze udziałów spółki.

 

Zmiana wspólników w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS

Obowiązek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy również zgłoszenia zmiany wspólnika do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji o zaistniałej zmianie.

Do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć również:

  • umowę dotyczącą zmiany w zakresie udziałów
  • nową listę wspólników
  • nową listę wspólników uprawnionych do powołania zarządu

Aktualizacja wspólników S24

Istnieje możliwość dokonania aktualizacji za pośrednictwem systemu S24 pod warunkiem, że rejestracja spółki została przeprowadzona w ten sposób.

 

Zmiana wspólników w spółce z o.o. zgłoszenie do KRS

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS