Zmiany w CIT 2017

Aktualnie bardzo popularnym tematem są zmiany w CIT 2017. Rozgłos ustawy wprowadzonej 1 stycznia bieżącego roku jest tak wielki głównie powodu tego, iż w przeciwieństwie do większości decyzji rządu ta decyzja pozytywnie wpłynęła na większość polskich przedsiębiorców.

Zmiany w CIT 2017 zakładają obniżenie tego podatku z 19% do 15%. Ustawa ta nie została jednak skierowana do wszystkich. Jej odbiorcami są mali podatnicy, a więc przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekroczył 1 200 000 zł, a także osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Co dane zmiany mają wprowadzić?
Ich głównym celem jest poprawa konkurencyjności na polskim rynku poprzez umożliwienie niewielkim podmiotom gospodarczym działań rozwojowych. Tym samym ma się to zasadniczo odbić na poprawie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Ustawa jasno zaznacza, że z niższego podatku nie będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa podzielone wyłącznie ze względu na ograniczenie swoich należności, a także grupy kapitałowe.

Należy jednak podkreślić, iż istnieje szereg instytucji zwolnionych od podatku CIT, należą do nich między innymi:
– Skarb Państwa,
– Narodowy Bank Polski.
– jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
– gminy w zakresie dochodów własnych,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– organizacje religijne.