Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w 2017 roku

Istnieje możliwość, że w życie wejdą zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w 2017 roku. Mogą one znacznie utrudnić oraz wydłużyć procedurę rejestracyjną spółek. O jakich zmianach mowa?

Szykują się zmiany, które mogą zobowiązać przedsiębiorców chcących dokonać rejestracji spółki za pośrednictwem Internetu do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem e-PUAP. Dlaczego może to skomplikować proces rejestracji firmy? Osoby, które nie posiadają tego rodzaju podpisu będą zobligowane do jego założenia. Związane jest to z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością załatwienia formalności w urzędach, aby pozyskać potrzebny podpis elektroniczny.

Celem zmian jest jest wyeliminowanie zdarzających się przypadków nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S24. Aktualnie projekt jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

Od 2017 roku ma zmienić się również to, że rejestr przedsiębiorców ma funkcjonować wyłącznie z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wszystkie wnioski o wpis i zmianę danych w tym rejestrze będą musiały być składane drogą elektroniczną.

My zachęcamy Państwa od rejestracji spółek z pomocą naszych ekspertów. Przeprowadzimy całą procedurę założenia firmy. Dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności w sposób bezpieczny oraz profesjonalny. Z naszą pomocą mogą Państwo prowadzić firmę już po kilku dniach od nawiązania współpracy. Zapraszamy