Zmiany w KSH

Na rok 2017 zaplanowanych zostało kilka, dosyć istotnych zmian związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy w nowym roku rozpoczną prowadzenia firmy, koniecznie powinno się z nimi zapoznać.

Pierwsza, dosyć istotna zmiana, która już wkrótce wejdzie w życie dotyczy Krajowego Rejestru Sądowego, który od nowego roku funkcjonował będzie tylko i wyłącznie z elektronicznym obiegiem dokumentów. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli dokonać wpisu ich spółki do rejestru lub zaktualizować dane firmy, która już się w nim znajduje, nie będą mieli możliwości składania wniosku papierowego. Wszystkie wnioski będą musiały być przedkładane w formie elektronicznej.
Komunikacja między sądem a podmiotami gospodarczymi również będzie odbywała się drogą online.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie zaostrzenia wymogów związanych z elektroniczną rejestracją spółek. Z uwagi na zdarzające się sytuacje nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w celu zawiązania spółki na kogoś innego, postanowiono podjąć działania związane ze wzmożoną weryfikacją. Od nowego roku do założenia podmiotu w systemie konieczne będzie posiadania zaufanego profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a nie zwykłego jak do tej pory.

Są to dwie najbardziej istotne i radykalne zmiany zaplanowane na 2017 rok. Trwają również rozmowy związane z reformą struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dyskusje na temat funkcjonowania spółki akcyjnej.