Zmiany w procedurze rejestracji spółki w S24

Rok 2017 przyniesie polskim przedsiębiorcom kilka, dosyć istotnych zmian związanych z założeniem i prowadzeniem firmy na terenie naszego kraju. W nowym roku przedsiębiorcy stracą możliwość składania wniosków w KRS w formie papierowej – wszystkie wnioski (o wpis i o aktualizację danych) będą musiały być przedkładane w formie elektronicznej. Kolejne zmiany dotyczyć będą procedury zakładania spółek w elektronicznym systemie ministerialnym.

Od nowego roku, każdy kto zechce skorzystać z możliwości założenia firmy przez internet będzie musiał zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć wcześniej konto w systemie ePUAP. Zwykły e-podpis, taki jaki funkcjonował dotychczas będzie niewystarczający. Zaostrzenie wymogów i wzmożona weryfikacja zapewnią większe bezpieczeństwo oraz uniemożliwią założenie spółki na osobę trzecią.

Poza tą jedną istotną zmianą procedura rejestracji nie ulegnie zmianom. Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się założyć firmę przez internet będzie musiał:

– założyć konto w systemie eKRS,
– zebrać dane dotyczące: nazwy spółki, danych adresowe, podziału kapitału, wspólników, zakresu PKD, organów,
– wypełnić elektroniczny formularz wniosku
– wygenerować dokumenty i podpisać je elektronicznym podpisem.-
dokonać obowiązkowych opłat od wniosku: za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, za ogłoszenie w Monitorze Sądowymi Gospodarczym.

Założenie spółki w systemie nadal będzie trwało tyko 24 godziny. Przedsiębiorcy wciąż nie będą musieli długo czekać na rozpatrzenie ich wniosku, ani sporządzać umowy w formie aktu notarialnego.