Zmiany w rejestracji spółek 2017

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość zarejestrowania spółki za pośrednictwem Internetu. To znacznie mniej skomplikowana metoda założenia własnej firmy, ponieważ wszystkie potrzebne dokumenty rejestracyjne generowane są automatycznie przez stronę internetową Ministerstwa. Osoba decydująca się na rejestrację spółki w trybie S24 nie ma obowiązku spisania umowy u notariusza oraz stawienia się osobiście w sądzie rejestrowym.

Zdalna rejestracja spółki zwalnia z obowiązku pokrycia całego kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki S24. Wspólnicy mają pokryć kapitał w terminie 7 dni od dnia wpisy spółki w KRS. Kapitał zakładowy może zostać pokryty tylko i wyłącznie w formie gotówkowej.

Koszty założenia spółki w S24:
– opłata sądowa za wpis od KRS – 250 zł
– ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł

Wspólnicy mają również obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego według stawki 0,5%, po odjęciu kosztów związanych z rejestracją, tj. opłatą sądową opłaconą w wysokości 600 zł.

Szykują się zmiany w rejestracji spółek 2017, które sprawią, że założenie spółki online możliwe będzie tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu e-PUAP. Osoby nie posiadające tego rodzaju podpisu będą musiały go założyć, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Nasze biuro oferuje rzetelną pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółki. Gwarancja bezpiecznie założonego przedsiębiorstwa.